Luftfartstilsynet gir i dag ut 3 forskjellige sertifiseringer for bruk av drone. 

Sertifiseringsklassene er delt opp i RO1, RO2 og RO3.
1. Januar 2016 trådte et nytt regelverk for bruk av drone i kraft: «Forskrift om luftfart som ikke har fører om bord mv»
Forskriften er delt opp i kapitler, med de bestemmelser som gjelder for hver sertifiseringsklasse.

Scanflight er:

Godkjent RO3 operatør fra Luftfartstilsynet. (NO.RPAS.815)
Godkjent hos NSM for bruk av luftbårne sensorer inkl IR.
Bestått teorieksamen hos biltilsynet for dronepiloter.

RO1
RO1 er den enkleste sertifisering hos Luftfartstilsynet.
Det er da bedriften som er registrert og ikke hver enkelt pilot.
Det er begrensninger for piloter og fartøy i RO1 kategorien.

En RO1-opertatør:

• kan kun benytte fartøy som veier opptil 2,5 kg og som har maksimal hastighet på 60 knop
• kan ikke operere i utvidet synsrekkevidde(EVLOS) eller utenfor synsrekkevidde (BLOS)
• kan ikke operere høyere enn 120 meter
• kan kun operere luftfartøyet i dagslys
• kan ikke fly nærmere enn 150 meter fra folkeansamlinger med mer enn 100 personer
• har heller ikke lov å fly nærmere enn 50 meter fra andre mennesker, kjøretøy eller bygninger som ikke er under pilotens kontroll.
Dette innebærer at personer, eller eiere av kjøretøy og bygninger, kan samtykke til at flyvning skjer nærmere enn 50 meter.
RO2 og RO3
RO2 og RO3 stiller strengere krav til piloter. Her må det søkes flygetillatelse fra luftfartstilsynet på hver pilot.
En RO2 og RO3 pilot kan fly utenom mange av begrensningene som er satt for RO1 operatører.

En RO2 og RO3- operatør:

• kan fly drone opptil 25 kg
• kan fly fartøy med maksimal hastighet 80 knop
• kan fly i utvidet synsrekkevidde (EVLOS
• kan fly utenfor synsrekkevidde (BLOS)
• kan fly uten dagslys
En RO3 operatør:

• kan fly med vekt over 25 kg
• kan fly i hastighet over 80 knop
• kan fly droner med turbinmotor
• kan fly i utvidet synsrekkevidde (EVLOS)
• kan fly utenfor synsrekkevidde (BLOS)
• kan operere høyere enn 120 meter
• kan operere i kontrollert luftrom (flyplass, militær etc.)
• kan operere over eller i nærheten av folkeansamlinger