Ved hjelp av våre droner kan vi enkelt inspisere områder med stor rasfare uten å sette personer i fare.

Droner kan komme tett inntil steinblokker og annen usatbil masse uten å måtte utsette
personell for fare og gir geologer en god oversikt over området.

Dronen kan fly tett inntil skredområder og inspisere sprekkdannelser.

Disse inspeksjonene kan gjøres med geolog tilstede i vår spesialbygde opperasjonsbil eller live overføres
til en geolog “off site”.

Ved ras og skred er det avgjørende å raskt få overblikk over området for å bestemme
om det er trygt å sende inn geolog eller redningspersonell.

Med drone får vi raskt god oversikt over rasområdet.

Droner er det neste steget for trygge inspeksjoner!