Ved å utføre inspeksjoner med drone offshore vil kunden få umiddelbare resultater fra inspeksjonen hvor det fremgår hvilke deler av objektet som holder godkjent standard og hvilke som ikke holder godkjent standard. Inspeksjonene foregår med høyoppløselig film og foto. Vi tilbyr også våre kunder varmesøkende kamera (IR-Kamera).

 

 

Dette er en effektiv og ikke minst sikker måte og gjennomføre krevende inspeksjoner på. I de aller fleste tilfeller vil det ikke være nødvendig og stenge ned produksjonen for og kunne utføre inspeksjonen.

Skarv FPSO