Inspeksjoner av kraftlinjer ved hjelp av drone (RPAS).

Ved hjelp av drone kan inspeksjoner utføres på en rimelig og effektiv måte.

Med vårt 20 Mp kamera med 30X optisk zoom får vi gode bilder uten å må fly nært inntil mast eller linje.

Det er ingen behov for nedstenging av linjer eller anlegg under inspeksjon.

Med en flytid opp mot 40 min har man god tid til å inspisere linjer og master.