Ved bruk av drone til bruinspeksjoner vil man kunne utføre arbeidet uten at trafikken hindres. Arbeidet vil kunne gjennomføres på en effektiv og trygg måte. Inspeksjonen vil kunne gjøres på dagtid slik at man får gode bilder av brukonstruksjonen på områder der det tidligere har vært vanskelig og tidskrevende å utføre inspeksjoner.

Dette er en kostnadsbesparende og ikke minst trygg måte å gjennomføre inspeksjoner på.